Juridisk merknad

 

Kapturall Solutions, S.L. (heretter, eier) med spansk skatteidentifikasjonsnummer (NIF) B95733358, og adresse på C/ Marqués de Zuya, 32, 48993, Getxo, Vizcaya Spania, innskrevet i Bizkaias merkantile register i volum 5393, på side188, oppføring 1 på ark BI-62824, som eier nettstedet som er tilgjengelig på nettadresse (URL): https://www.cloudchampion.no (heretter «Cloud Champion» eller «nettsted», skiftevis).

Hvis du har spørsmål, tvil eller forslag i tilknytning til Cloud Champion, kontakt oss da på følgende e-postadresse: noah@cloudchampion.no, eller ring oss på: (+34) 919 034 056

Sluttbrukerlisensavtalen nedenfor regulerer din tilgang til og navigering og bruk av Cloud Champion.

 

Sluttbrukerlisensavtale

 

1. Parter

 

Denne sluttbrukerlisensavtalen er mellom, som den ene parten, Kapturall Solutions, S.L., med spansk skatteidentifikasjonsnr. (NIF) B95733358, og adresse på C/ Marqués de Zuya, 32, 48993, Getxo, Vizcaya, Spania (heretter eier eller Kapturall, skiftevis), eier av nettstedet https://www.cloudchampion.no og alle de immaterielle eierrettighetene til programvare som tilbys på nettstedet (heretter «Cloud Champion» eller «nettsted»), gjenstand for den nåværende brukerlisensen.

Som den andre parten, lisenstaker, som forstås å være en fysisk eller juridisk person som i forbindelse med sin virksomhet, yrke eller kommersielle aktivitet følger trinnene for å registrere seg for denne sluttbrukerlisensavtalen for Cloud Champion. Under ingen omstendigheter skal «lisenstaker» anses som en forbruker eller bruker som definert i artikkel 3 i Spanias generelle lov om forbrukere og brukere (spansk forkortelse – LGDCU).

 

2. Formål med nettstedet

 

Formålet med denne sluttbrukerlisensavtalen er å regulere den ikke-eksklusive lisenstildelingen der lisenstaker autoriseres av Kapturall til å bruke Cloud Champion-dataprogrammet eller -programvaren samt vilkår og betingelser for bruken.

Cloud Champion gir lisenstaker tilgang til en opplærings-, ledelses- og støtteplattform for lisenstakerens Cloud-virksomhet som Microsoftpartner. Nettstedstilgang og navigering er gratis.

Denne administrasjonsplattformen tillater lisenstaker å legge inn informasjon i Cloud Champion om tredjeparter, juridisk eller annen, kunder og potensielle kunder av lisenstakeren i forbindelse med salg av Microsoft-tjenester og -produkter.

For å gjøre det mulig for eier å utføre den nåværende kontrakten og sikre korrekt levering av tjenesten, må eieren gi opplysningene gitt av lisenstaker til Microsoft og, som det er hensiktsmessig, også til grossister eller distributører som samarbeider med Kapturall på det tidspunktet (det vil si for øyeblikket: ALSO AS og TECH DATA NORWAY), unntatt personopplysninger som nevnte opplysninger kan inneholde.

Som lisenstaker kan du bruke Cloud Champion selv eller gjennom representanter eller ansatte gjennom Internett gratis. For å gjøre dette må lisenstaker fullføre registreringsskjemaet som er oppgitt på nettstedet og godta Cloud Champions sluttbrukerlisensavtale og personvernpolicy.

Det skal forstås at alle trinnene som er nødvendige for å abonnere på lisensen må følges, og at søknaden innebærer lisenstakerens fullstendige og uforbeholdne aksept av alle vilkårene og betingelsene Kaptural har publisert både i denne lisensavtalen og på nettstedet gjennom spesielle vilkår og betingelser.

3. Lisenstakers forpliktelser

 

Ved å navigere og få tilgang til nettstedet er lisenstakeren forpliktet til å:

 1. Bruke nettstedet og tjenestene det inkluderer i henhold til denne sluttbrukerlisensavtalen, gjeldende lovgivning (spesielt når det gjelder opphavsrett, industrielle eiendomsrettigheter og databeskyttelse) og i samsvar med vanlig moralske retningslinjer, generelt akseptert god oppførsel og offentlig orden.
 2. Bruk Cloud Champion med aktsomhet, korrekt og lovlig.
 3. Se om nødvendig gjennom denne sluttbrukerlisensavtalen og eventuelle andre som kan gjelde dersom noen endringer er gjort.
 4. Om nødvendig, se gjennom meldingene vi sender til adressene du har gitt oss, da de kan inneholde viktig informasjon.
 5. Respektere eieren og under ingen omstendigheter krenke eiers rettigheter og interesser, eller rettigheter og interesser til tredjeparter, for eksempel opphavsrett og industrielle eiendomsrettigheter (patenter, merker, forretningshemmeligheter, opphavsrett o.l.).
 6. Avstå fra å bruke nettstedet til å samle informasjon og innhold for å utføre handlinger eller tilby tjenester som eier anser å utgjøre konkurranse.
 7. Avstå fra på å noen måte introdusere datavirus, ormer, trojaner eller annen form for skadelig programvare som er rettet mot å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonen til Cloud Champion.
 8. Ikke bruk inverse ingeniørteknikker, dekompilere eller dekode eller bruk noe annet system for å finne kildekoden til nettstedet eller andre elementer som er underlagt de underliggende immaterielle eierrettighetene.
 9. Avstå fra å endre eller forsøke å endre Cloud Champion på noen måte.
 10. Ikke skade, deaktivere, overbelaste eller hindre tjenesten, nettverket eller nettverkene som er koblet til det, eller forstyrre andre brukeres bruk og nytelse av tjenesten.
 11. Under ingen omstendigheter gjennomføre handlinger eller bruk som simulerer utseendet eller hvilken som helst funksjon av Cloud Champion, uansett hvilket formål det gjøres for.
 12. Godta fullstendig ansvar for bruk av tjenesten, og at tjenestene er rettet mot fagfolk som bruker programvare-objektet i denne kontrakten på egen risiko.

 

4. Spesielle vilkår og betingelser for registrering og sluttbrukerlisensavtale

 

4.1 Identifikasjon av partene

Disse spesielle vilkår og betingelser for registrering er signert av eieren som en part.

Den andre parten er det juridisk innlemmede selskapet eller bedriftseieren som fullfører registreringsprosessen, og godtar de nåværende vilkårene og betingelsene (lisenstaker). I tilfelle dette er et selskap, skal den fysiske personen som registrerer (heretter kalt representant) gjøre det på vegne av lisenstaker og oppgi at de har tilstrekkelig autorisasjon fra selskapet til å kunne gjennomføre registreringen. Representanten skal ha alle relevante godkjenninger. I alle tilfeller skal selskapet anses som lisenstaker i alle relevante sammenhenger.

 

4.2 Aksept

Lisenstaker skal forstås å ha akseptert den nåværende sluttbrukerlisensavtalen ved å klikke på den tilhørende registrer-boksen under registreringsprosessen på nettstedet. Representantens handling binder selskapet som lisenstaker.

 

4.3 Registreringsprosedyre

For å fullføre registreringen må representanten fullføre og sende skjemaet etter å ha akseptert personvernspolicyen og sluttbrukerlisensavtalen, og dermed gi visse opplysninger om seg selv og selskapet de representerer. Deretter skal eieren sende en bekreftelses-e-post til den angitte e-postadressen for å bekrefte at adressen er riktig. Etter at e-postadressen er bekreftet, vil lisensinnehaver abonnere på Cloud Champion. Eieren skal gi representanten et passord som representanten skal lagre på behørig måte.

Både representanten og lisenstakeren forplikter seg ved å fylle ut det tilhørende registreringsskjemaet til:

 1. Ikke å registrere seg ved å bevisst bruke falske eller unøyaktige data eller utgi seg for å være en tredjepart.
 2. Ha selskapets fullmakt til registreringen.
 3. Ikke kommersialisere, selge eller overføre kontoen til tredjeparter.
 4. Bare bruke kontoen som er registrert i deres navn.
 5. Ikke bruke tredjeparts kontoer uten uttrykkelig samtykke.
 6. Være ansvarlig for all aktivitet som utføres fra kontoen, som alltid må holdes oppdatert.
 7. Oppbevare dataene og tilgangsnøklene som er gitt konfidensielt og akseptere ansvar for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av brudd på konfidensialiteten.
 8. Godta erstatningsansvar for skade på tredjepart som skyldes brudd på disse vilkår og betingelser eller andre som kan gjelde.

Representanten kan endre sine data når som helst gjennom innstillingsalternativene i sin konto på nettsiden, som er tilgjengelig i avsnittet “Min konto”/ “Min profil” ved å følge indikasjonene på nettstedet (“Endre informasjon og trykk deretter på Oppdateringsknappen”):

 

5. Varighet

 

Varigheten av lisensen bestemmes etter behov når Cloud Champion-tjenesten er tilgjengelig. Det vil si at lisensen skal være gyldig til det tidspunkt da Kapturall slutter å levere Cloud Champion-tjenesten slik Kapturall anser som egnet, i forhold til at det er en gratis tjeneste. Likevel skal det gis ulike varsler før avbrudd av tjenesten slik at lisenstaker kan laste ned informasjonen.

På samme måte kan lisenstaker si opp abonnementet på tjenesten når lisenstaker ønsker det, i hvilket tilfelle lisensens varighet vil avhenge av lisenstakerens ønske om å forbli.

 

6. Oppgitt informasjon

 

I henhold til lov 34/2002 av 11 juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, aksepterer Kapturall intet ansvar for informasjonen som er oppbevart av lisenstaker i lisenstakerens systemer som følge av bruk av lisensen, uten at dette berører nettstedets personvernpolicy.

I Cloud Champion tilbyr eier et verktøy som tillater lisenstaker å legge inn informasjon om egen og tredjeparters virksomhet, for å garantere levering av programvareadministrasjonstjenester. Eier forbeholder seg retten til å levere nevnte opplysninger, bortsett fra eventuelle personlige opplysninger det kan inneholde, til Microsoft og grossister og/eller distributører som samarbeider med eier (for tiden: ALSO AS og TECH DATA NORWAY).

Uavhengig av det ovenstående kan Kapturall beholde, på en behørig blokkert måte, eventuelle data som kan føre til forpliktelser gjennom forholdet til lisensinnehaver.

 

7. Nettside-tilgjengelighet

 

Eier skal forsøke å forbedre og utvide Cloud Champion, samt innholdet og tjenestene systemet tilbyr. Til tross for dette skal nettstedet være som det er i hvert øyeblikk i henhold til tilgjengelighet, begrensninger og andre samtidige forhold.

 

8. Koblinger og tredjeparts sider

 

Koblinger og tredjeparts sider Cloud Champion kan ha koblinger til sider og nettsteder eid av tredjeparter. Under ingen omstendigheter og ikke på noe tidspunkt skal eier holdes ansvarlig for funksjonaliteten eller innholdet på disse, eller for skader og konsekvenser som skyldes tilgang til dem.

Lisenstaker eller representant som får tilgang til en lenke som er publisert på nettstedet, gjør det på egen risiko og anerkjenner og aksepterer at koblingene eies av tredjeparter som ikke er relatert til Cloud Champion eller eier, og at det således er umulig å garantere at det ikke finnes datatrusler, skadelig programvare eller virus eller at koblingene ikke inneholder ulovlig innhold eller andre koblinger som igjen fører til nettsteder med en eller flere av de ovennevnte karakteristikkene.

Eier vurderer ikke eller godkjenner noen form for funksjon, innhold, reklame eller annet innhold på tredjeparts nettsteder.

 

9. Fritak fra ansvar

 

Nettstedet blir gjort tilgjengelig for Internett-brukere for eget bruk og nytelse, og dets tjenester og funksjoner blir til enhver tid vist «som de er» og «som tilgjengelig». Forutsatt at loven tillater det, skal ingen eier eller leverandør være ansvarlig for tap av fortjeneste og/eller følgeskader uansett grunn.

Eier arbeider og anvender sin beste innsats og omhu for å beskytte systemet og innholdet fra innbrudd og tap, og forsøker å anvende de vanligste sikkerhetsstandarder for Internett for slike formål, selv om det finnes situasjoner utenfor eiers kontroll. Eier kan derfor ikke garantere at virus og skadelige elementer ikke finnes i Cloud Champion, som sannsynligvis kan forårsake endringer eller feil i lisenstakerens datasystem (både programvare og maskinvare) eller filene som er lagret der.

Eier påtar seg ikke og aksepterer intet ansvar for noen person eller enhet i forhold til noen skade som skyldes bruk eller manglende bruk av programvaren, både direkte og indirekte, herunder avbrudd i arbeid, datatap, økonomisk tap eller tap av fortjeneste som følge av bruk av programvaren. Så samme måte kan ikke Kapturall holdes ansvarlig for noen garanti eller representasjon fra tredjepart uten skriftlig fullmakt på forhånd.

Eier skal ikke holdes ansvarlig for lisenstakerens brudd på noen forpliktelse eller løfte i henhold til denne lisensen eller annen gjeldende lovgivning eller standarder.

Eier forbeholder seg retten til å endre, eliminere og endre hjemmesiden og/eller innholdet derav, enten det er eget eller tilhørende tredjepart, inkludert den nåværende sluttbrukerlisensavtalen, slik at lisenstaker anbefales å foreta en periodisk gjennomgang av lisensen og eventuelt annet som kan gjelde i tilfelle det har vært noen endringer.

Eier aksepterer ikke noe ansvar for innholdet levert av leverandører med hensyn til publisering av tilbud.

 

10. Immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter

 

Alle Cloud Champions immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter tilhører eier, så vel som innholdet derav (inkludert grafisk design og koder). Likevel kan det være innhold fra tredjeparter, der eier i så fall har fått de tillatelser og lisenser som kreves for bruk, samt for tredjeparts merker og særskilte tegn.

Innholdet på dette nettstedet, inkludert design, tekster, bilder og kildekode, er beskyttet av immaterielle og industrielle eierrettigheter og kan ikke reproduseres, distribueres, kommuniseres offentlig eller forvandles på noe som helst måte, selv om kildene er oppgitt, uten skriftlig og eksplisitt tillatelse på forhånd fra eieren eller fra den legitime eieren av de eksklusive rettighetene.

 

11. Skadesløshet

 

Brudd på disse nåværende vilkårene kan være skadelig for eieren. I så fall skal lisenstaker som bryter vilkårene i dette, være forpliktet til å kompensere eier for eventuelle skader, forringelse, tap eller kostnader (som advokat- og domstolsavgift) som følge av dette.

Skulle lisenstakerens brudd generere noen form for krav eller saksbehandling mot eieren, skal lisenstaker frigi eier og eier kan kreve kompensasjon for utgifter, kostnader, skade eller forringelse som følge av lisenstakerens handlinger.

 

12. Andre emner

 

12.1. Beskyttelse og tolkning

Disse vilkår og betingelser for bruk utgjør en avtale mellom lisenstaker og eier.

Skulle den kompetente myndigheten erklære noen av disse bestemmelsene som ulovlige, ugyldige eller ikke håndhevbare, skal bestemmelsen tolkes på den måten som er nærmest den opprinnelige hensikten med bestemmelsen. Under alle omstendigheter skal en slik erklæring om en eller flere klausuler ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende klausulene.

Eierens mangel på krav om streng overholdelse av noen av disse vilkårene og betingelsene er ikke, og kan heller ikke tolkes under noen omstendigheter, som at eierens frafaller slike fremtidige krav.

 

12.2. Språk

Språket som gjelder for dette dokumentet er spansk. Hvis versjoner på andre språk er gitt, er det kun som en ikke bindende hjelpetjeneste for brukeren. I tilfelle uoverensstemmelse gjelder den spanske versjonen. Les mer her here.

 

12.3. Gjeldende lov

Forholdet mellom eier og lisenstaker er underlagt spansk lovgivning, og eventuelle uoverensstemmelser eller konflikter i forbindelse med denne brukerslisensen skal avgjøres i domstolene og rettsinstansene i Madrid i Spania.