This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

Description:

Azure har kommet til norsk jord, men hvordan avdekker man tilgjengelige ressurser i Norge og hvordan ser kostnadsbildet ut sammenlignet med andre regioner som West Europe og USA? I dette webinaret presenterer ALSO en oversikt over hva som skal til for å kjøre Azure infrastruktur i Norge og hvilke ressurser man har tilgjengelig.